Phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh 2021 – 2025

0
290

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 nhằm cụ thể hóa các định hướng và giải pháp phát triển nhà ở trong chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm

Để thực hiện chương trình phát triển nhà ở phù hợp với tình hình phát triển kinh tế , xã hội của tỉnh, phát huy tối đa hiệu quả cần thiết phải lập kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

Mục đích là cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở tại chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, xác định được vị trí, khu vực phát triển nhà ở, quy mô dự án phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025, dự báo nguồn vốn, diện tích đất dành cho phát triển.

Phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh 2021 – 2025
Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here