Hoàn thiện các quy hoạch phân khu KKT Vân Đồn

0
1119
Được định hướng phát triển trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh với đầy đủ các dịch vụ, hiện nay KKT Vân Đồn đang được các đơn vị liên quan tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện việc lập các quy hoạch phân khu, tạo hành lang pháp lý để thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án của nhà đầu tư chiến lược.
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra công tác lập quy hoạch phân khu tại KKT Vân Đồn, ngày 11/7/2021.

Theo quy hoạch chung xây dựng đến năm 2040, KKT Vân Đồn sẽ hình thành 2 khu vực chính, bao gồm đảo Cái Bầu và quần đảo Vân Hải.

Đối với đảo Cái Bầu được phân thành 6 khu vực phát triển, đan xen nhiều chức năng của KKT (khu vực Bán đảo Cổng Chào, khu vực Cái Rồng, khu vực Sân bay, khu vực Bắc Cái Bầu, khu vực Đông Bắc Cái Bầu và khu vực đồi núi).

Đối với quần đảo Vân Hải, được tập trung phát triển vào khoảng 29 đảo đất, được chia thành các đảo có dân cư sinh sống (Quan Lạn, Ngọc Vừng, Trà Bản, Cống Đông, Cống Tây). Còn lại các đảo đá và khu vực thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long sẽ không có hoạt động xây dựng công trình để bảo tồn điều kiện tự nhiên tại khu vực.

Bám sát định hướng đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh công tác triển khai đồ án quy hoạch phân khu thuộc KKT Vân Đồn . Theo đó, sẽ có khoảng 12 đồ án quy hoạch phân khu tại KKT Vân Đồn được lập và trình thẩm định.

Với sự chủ động, tích cực vào cuộc triển khai, đến nay đã có 4 đồ án quy hoạch phân khu thuộc địa bàn KKT Vân Đồn đã được phê duyệt, gồm: Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Cái Rồng; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Sân bay; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bắc Cái Bầu; quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực Đông Bắc Cái Bầu.

Ông Lê Hữu Phúc, Phó trưởng Ban Quản lý KKT Vân Đồn, cho biết: Đây là 4 quy hoạch phân khu quan trọng nhất tại KKT Vân Đồn, được đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt sớm làm căn cứ để cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án. 4 đồ án quy hoạch phân khu này đáp ứng đầy đủ yêu cầu, định hướng phát triển chiến lược của KKT Vân Đồn đến năm 2040 và tầm nhìn đến những năm tiếp theo. Sau khi được phê duyệt, 4 phân khu này đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn của một số nhà đầu tư chiến lược, tiêu biểu như dự án khu đô thị du lịch và bến cảng cao cấp Ao Tiên, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng.

Ngoài 4 quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện có thêm 4 quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đến nay đã trình thẩm định quy hoạch , trong đó có 3 quy hoạch phân khu đã có ý kiến tham gia của Bộ Xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực đảo Đống Chén; điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực đảo Minh Châu – Quan Lạn; điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực đảo Ngọc Vừng; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu dịch vụ hỗ trợ sân bay.

Như vậy đến nay, đã và đang có 8/12 quy hoạch phân khu được lập, trình thẩm định và phê duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. 4 quy hoạch phân khu còn lại, bao gồm: Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực đảo Vạn Cảnh; phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đảo đồi núi đảo Cái Bầu; phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Trà Bản và phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Thẻ Vàng đang được tích cực triển khai, với sự kiểm tra, rà soát chặt chẽ của các đơn vị liên quan.

Bên cạnh công tác lập quy hoạch phân khu, hiện nay Ban Quản lý KKT Vân Đồn đang tích cực thực hiện rà soát quy hoạch và chấp thuận địa điểm, ranh giới nghiên cứu quy hoạch của các nhà đầu tư. Đối với các quy hoạch chi tiết không còn phù hợp với quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý KKT Vân Đồn đã có hướng dẫn, triển khai các thủ tục để các đơn vị được giao nghiên cứu quy hoạch tổ chức thực hiện lập điều chỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Trong thời gian qua, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị nghiên cứu, đến nay, Ban Quản lý KKT Vân Đồn đã tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận 20 địa điểm nghiên cứu quy hoạch chi tiết và điều chỉnh ranh giới nghiên cứu quy hoạch chi tiết và không chấp thuận 2 địa điểm đề xuất mới.

Nguồn: baoquangninh

Hoàn thiện các quy hoạch phân khu KKT Vân Đồn
5 (100%) 1 vote

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here